192018-01

Šiaulių mieste įsteigti pirmieji grupinio gyvenimo namai

Siekiant įgyvendinti “Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sukūrimo Lietuvoje” projektą, 2017 m. gruodžio mėn. įsteigti pirmieji grupinio gyvenimo namai Šiaulių mieste,  P.Bugailiškio gatvėje. Šiuose namuose  apsigyveno 6 globos namų vaikai, jiems pagalbą teikia 4 darbuotojai.

Bus papildyta