282018-05

Susitikimas su Bendruomenės grupės pareigūnais

Gegužės 24 d. Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Bendruomenės grupės pareigūnai Vyriausioji tyrėja Danutė Jakubkienė ir tyrėjas Donatas Šimkus apsilankė vaikų namuose ir susitiko su globotiniais. Susitikimo metu buvo diskutuota apie nepilnamečių teises ir pareigas, globos namų vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo žalą organizmui, smurtą ir patyčias, priminta nepilnamečių atsakomybę už teises pažeidimus bei Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo ypatumus. Pareigūnai išklausė globotinių norus ir lūkesčius ir, atsakę į pateiktus klausimus, palinkėjo ateityje laikytis visuomenei priimtinų elgesio normų.